27ulica.pl

-uliczne wiadomości-

Egzamin na tłumacza przysięgłego

Przed rozpoczęciem kariery jako tłumacz przysięgły, każdy kandydat musi zdać nienagannie egzamin, dzięki któremu uzyska prawo do wykonywania zawodu. Osoba taka dostaje wiele zadań polegających na tłumaczeniu tekstów prawnych oraz sądowych. Jednym z przykładów zadań jest wypełnianie tabeli, która uzupełniona jest tylko w kilku polach. Pozostałe należy uzupełnić w języku ojczystym wraz z tłumaczeniem w taki sposób, aby odpowiadały one poleceniom znajdującym się po prawej stronie.

Sprawdź płynność finansowa przedsiębiorstwa oraz inne wskaźniki firmy

Zadanie to przysparza wielu problemów ze względu na swoją nie tylko budowę, ale również poziom trudności poleceń. Kolejnym ważnym elementem na egzaminie jest poprawne umieszczanie pieczęci tłumacza pod każdym tekstem nad którym pracujemy. Dotyczy to również dokumentów wielostronicowych, gdzie teksty zapełniają nawet ze 100 stron! W takim przypadku pieczęć powinna znaleźć się na każdej stronie dokumentu oraz informacja o ilości stron przetłumaczonych. Niepoprawne używanie pieczęci tłumacza bezwarunkowo dyskwalifikuje z egzaminu oraz jego poprawy.