27ulica.pl

-uliczne wiadomości-

Język ciała, czyli język migowy

W Polsce mieszka około 50 tysięcy osób, które posługują się językiem migowym. Są to bowiem osoby, które są całkowicie głuche.

Używają języka migowego na co dzień do komunikacji ze środowiskiem, w którym się znajdują. Problemy pojawiają się w momencie, gdy osoba głucha próbuje komunikować się ludźmi, którzy języka migowego nie znają.

W takich chwilach warto mieć blisko kogoś, kto zajmuje się tłumaczeniem języka migowego, tzw. tłumacza migowego.

W naszym państwie powstało wiele mniejszych i większych stowarzyszeń zajmujących się tłumaczeniami dla osób głuchych. Ich członków można spotkać nie tylko na ulicy, ale również w telewizji.

Wiele razy zdarza się, że w dolnym prawym lub lewym rogu ekranu widnieje postać, która przekłada treść filmu na język migowy. Alternatywną opcją są napisy do filmów przygotowane bezpośrednio przez dany kanał telewizyjny.

Nauka języka migowego trwa o wiele dłużej, niż języka mówionego. Spowodowane jest to utrudnionym kontaktem z osobą niesłyszącą.

Początkowo wszelkie treści należy przedstawiać w formie pisemnej, lecz problem pojawia się w momencie, gdy jest to dziecko niepotrafiące jeszcze czytać….