27ulica.pl

-uliczne wiadomości-

Kiedy można odstąpić od umowy deweloperskiej?

Niemalże od każdej umowy można odstąpić w określonym czasie oraz po spełnieniu pewnych warunków. Takie samo prawo dotyczy także umowy deweloperskiej. Warto wspomnieć, że w uzasadnionych przypadkach deweloper również ma możliwość odstąpienia od umowy. Z kolei w przypadku klienta bardzo istotny jest czas, w którym dokona on takiego odstąpienia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, klient ma 30 dni na odstąpienie od umowy licząc od momentu jej podpisania. W jakich sytuacjach istnieje możliwość odstąpienia? Do jednych z nich zalicza się brak istotnych informacji w umowie. To, co powinna zawierać taka umowa określone jest w odpowiednich ustawach deweloperskich. Często jednak klienci nie mają wystarczających informacji z tego zakresu.

Z tego powodu przed podpisaniem umowy, warto skonsultować jej treść prawnikiem. Umowa deweloperska musi być zgodna z wytycznymi zawartymi np. w prospekcie lub załącznikach. Jeśli pomiędzy tymi dokumentami panuje rozbieżność, klient ma możliwość odstąpienia od umowy.

tuMieszkamy Deweloper Jandach http://jandach.pl/pl/deweloper-plewiska buduje na zachód od Poznania

Deweloper ma obowiązek okazać klientowi prospekt oraz inne wymagane dokumenty. Jeśli tego nie zrobił, klient również ma podstawę do zerwania umowy deweloperskiej. Zgodnie z obowiązującym prawem, w przypadku gdy klient odstępuje od umowy, nie powinien ponosić żadnych kosztów z tego tytułu. Niektórzy deweloperzy zapisują w umowie punkt dotyczący kar finansowych w przypadku jej zerwania.

Taki zapis nie ma jednak mocy prawnej, co oznacza, że klient nie musi przestrzegać tego punktu.