Kiedy można odstąpić od umowy deweloperskiej?

Niemalże od każdej umowy można odstąpić w określonym czasie oraz po spełnieniu pewnych warunków. Takie samo prawo dotyczy także umowy deweloperskiej. Warto wspomnieć, że w uzasadnionych przypadkach deweloper również ma możliwość odstąpienia od umowy. Z kolei w przypadku klienta bardzo istotny jest czas, w którym dokona on takiego odstąpienia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, klient ma 30 dni na odstąpienie od umowy licząc od momentu jej podpisania. W jakich sytuacjach istnieje możliwość odstąpienia? Do jednych z nich zalicza się brak istotnych informacji w umowie. To, co powinna zawierać taka umowa określone jest w odpowiednich ustawach deweloperskich. Często jednak klienci nie mają wystarczających informacji z tego zakresu.

Z tego powodu przed podpisaniem umowy, warto skonsultować jej treść prawnikiem. Umowa deweloperska musi być zgodna z wytycznymi zawartymi np. w prospekcie lub załącznikach. Jeśli pomiędzy tymi dokumentami panuje rozbieżność, klient ma możliwość odstąpienia od umowy.

Deweloper ma obowiązek okazać klientowi prospekt oraz inne wymagane dokumenty. Jeśli tego nie zrobił, klient również ma podstawę do zerwania umowy deweloperskiej. Zgodnie z obowiązującym prawem, w przypadku gdy klient odstępuje od umowy, nie powinien ponosić żadnych kosztów z tego tytułu. Niektórzy deweloperzy zapisują w umowie punkt dotyczący kar finansowych w przypadku jej zerwania.

Taki zapis nie ma jednak mocy prawnej, co oznacza, że klient nie musi przestrzegać tego punktu.

wagielektroniczne.jadę.com.pl

Post Author: Krystyna