Przebieg tłumaczenia

Każde tłumaczenie składa się z dwóch faz. Opisują one bowiem dokładnie wykonywane czynności przez osobę tłumacząca.

Pierwszym krokiem jest dekodowanie tekstu, czyli rozpoznania języka oraz znaczenia prezentowanej treści. Tłumacz obiera w tym punkcie strategię, którą będzie się kierować.

Dzieje się tak, ponieważ każdy tłumaczony tekst jest inny, tak samo jak jego treść i znaczenie. Następnie następuje analiza tekstu pod względem najważniejszych wyrażeń.

Poprawnie określone elementy poznawcze tekstu znacznie ułatwiają pracę nad przekładem treści. Mogą to być zarówno całe zdania jak i pojedyncze słowa nadające treści sens i spójność.

Jest to kluczowy element procesu tłumaczenia. Po tak przygotowanym tekście, tłumacz może przystąpić do kodowania treści w języku docelowym.

Zazwyczaj jest to rodzimy język tłumacza. Kodowanie to ostatni krok w całym przebiegu tłumaczenia, lecz jest on niezwykle ważny.

To właśnie podczas kodowania okazuje się, czy tekst nie stracił sensu. Jeśli tak się stało, cały proces należy powtórzyć od nowa.

skrivanek.pl

Post Author: Krystyna