27ulica.pl

-uliczne wiadomości-

Przebieg tłumaczenia

Każde tłumaczenie składa się z dwóch faz. Opisują one bowiem dokładnie wykonywane czynności przez osobę tłumacząca.

Pierwszym krokiem jest dekodowanie tekstu, czyli rozpoznania języka oraz znaczenia prezentowanej treści. Tłumacz obiera w tym punkcie strategię, którą będzie się kierować.

Dzieje się tak, ponieważ każdy tłumaczony tekst jest inny, tak samo jak jego treść i znaczenie. Następnie następuje analiza tekstu pod względem najważniejszych wyrażeń.

Poprawnie określone elementy poznawcze tekstu znacznie ułatwiają pracę nad przekładem treści. Mogą to być zarówno całe zdania jak i pojedyncze słowa nadające treści sens i spójność.

Jest to kluczowy element procesu tłumaczenia. Po tak przygotowanym tekście, tłumacz może przystąpić do kodowania treści w języku docelowym.

Zazwyczaj jest to rodzimy język tłumacza. Kodowanie to ostatni krok w całym przebiegu tłumaczenia, lecz jest on niezwykle ważny.

To właśnie podczas kodowania okazuje się, czy tekst nie stracił sensu. Jeśli tak się stało, cały proces należy powtórzyć od nowa.

www.opieka.edu.pl