27ulica.pl

-uliczne wiadomości-

Tłumaczenia maszynowe w biurze tłumaczeń

Tłumaczenie maszynowe, czyli inaczej zwane automatyczne, czasami bywa wykorzystywane przez biuro tłumaczeń. Głównie dlatego, iż jest bardzo szybkie, łatwe i znacząco usprawnia pracę tłumaczowi.

W wyniku takiego tłumaczenia teksty są automatycznie przekładane na wybrany język poprzez użycie specjalistycznego programu komputerowego. Taki komputer w biurze tłumaczeń jest specjalnie programowany, wrzucony do niego tekst źródłowy jest rozkodowywany a następnie tłumaczony na język docelowy.

Chociaż technika tłumaczeń automatycznych jest wciąż udoskonalana i poprawiana to jednak jakość tego typu translacji wciąż nie jest wystarczająco zadowalająca. Zazwyczaj zatem poprawki naniesione przez człowieka są niezbędne.

Maszynowe tłumaczenie jednak znacznie przyspiesza pracę tłumacza, dlatego też jest to technika często wykorzystywana w biurach tłumaczeń. Tłumaczenie automatyczne najlepiej sprawdza się w tłumaczeniu prostych tekstów, w których wykorzystuje się proste słownictwo.

Nie oznacza to jednak, że praca tłumacza nad takimi tekstami ogranicza się jedynie do wrzucenia tekstu do translatora. Jego obowiązkiem jest bowiem poprawienie tłumaczenia pod względem stylistycznym a także dostosowanie go do danego kontekstu.

Zlecając tłumaczenie dla biura tłumaczeń nie należy się jednak obawiać tego, że nasz tekst zostanie wrzucony do programu i przesłany jako właściwie tłumaczenie. Jeżeli kwestia dotyczy specjalistycznych i branżowych tłumaczeń to zajmują się tym zawsze kompetentni i profesjonalni tłumacze, którzy zadbają o należytą staranność takiego tłumaczenia.