27ulica.pl

-uliczne wiadomości-

Tłumaczenie symultaniczne

Tłumaczenie symultaniczne polega na tłumaczeniu wypowiedzi na bieżąco. Oznacza to, że osoba tłumacząca w czasie rzeczywistym słucha mówcy, a następnie tłumaczy tekst i przekazuje dalej daną wypowiedź w obcym języku.

Najczęściej musi to również zrobić słownie. Jest to jeden z najtrudniejszych sposobów tłumaczenia, ponieważ tłumacz nie ma zbyt wiele czasu na zastanawianie się nad treścią wypowiedzi.

Aby sprawnie tłumaczyć symultanicznie, należy najpierw zapoznać się dokładnie z tematyką wypowiedzi oraz jej kontekstem. Oczywiste jest również, że osoba taka musi posiadać ogromną wiedzę z zakresu języka obcego, słów oraz składni zdań.

Tłumaczenia te odbywają się jednocześnie, co oznacza, że osoba która prezentuje swoją wypowiedź jak i tłumacz mówią jednocześnie. Tłumacz nie może robić przerw w wypowiedzi.

Jedynym wyjątkiem są przerywniki stosowane przez osobę wypowiadającą się w języku pierwotnym. Tłumacze stosujący tą metodę najczęściej posługują się słuchawkami, co pozwala im na dokładnie wsłuchanie się w wypowiedź unikając zakłóceń z otoczenia.